Erfðamálum fylgir kostnaður og ríkið tekur sitt

Deila

- Auglýsing -

Erfðamálum fylgir kostnaður og ríkið tekur sinn skerf þar, líkt og í flestu öðru, hvort sem er fyrir eða andlát. Um er að ræða skatt, svonefndan erfðafjárskatt og gjöld, en slík gjöld eru samkvæmt lögum nr. 88/19991 um aukatekjur ríkissjóðs.

 

Einungis er hægt að staðgreiða þjónustu sýslumanna, ýmist með debetkorti, í reiðufé eða með millifærslu, ekki er tekið við kreditkortum.

Sé óskað eftir að fulltrúi sýslumanns votti erfðaskrá kostar það 5.000 krónur, en það kallast lögbókandavottorð, þá er eitt eintak af erfðaskránni skráð og geymt hjá sýslumanni. Skráning kaupmála kostar 9.000 krónur. Þinglýsingarvottorð (veðbókarvottorð) kostar 2.000 krónur. Ljósrit og endurrit skjala kosta 300 krónur.

Sé skiptum í dánarbúi lokið með leyfi eftirlifandi maka til að sitja í óskiptu búi kostar 2.500 krónur að þinglýsa leyfinu, búsetuleyfi. Ef skiptum er lokið með einkaskiptum erfingja er 12.000 króna skiptagjald greitt samhliða greiðslu á erfðafjárskatti. Undantekning er ef fjárhæð arfs nær ekki fjárhæð sem skylda ber að greiða erfðafjárskatt af eða þegar arfur rennur að öllu leyti til erfingja sem er undanþeginn skyldu til greiðslu erfðafjárskatts.

Tíu prósenta erfðafjárskatt skal greiða af öllum fjárverðmætum, að frádregnum skuldum og kostnaði, við dánarbússkipti þegar eignir renna til erfingja hins látna. Sama prósenta gildir um fyrirframgreiddan arf. Undantekingar eru frá greiðslu erfðafjárskatts, hann er ekki greiddur af 1.500.000 krónur í skattstofni dánarbús og njóta erfingjar skattfrelsis í hlutfalli við arf sinn.

Maki arfleifanda, einstaklingur í staðfestri samvist með arfleifanda og sambúðarmaki sem stofnað hefur til óvígðrar sambúðar við arfleifanda og tekur arf eftir hann samkvæmt erfðaskrá þar sem stöðu hans sem sambúðarmaka arfleifanda er ótvírætt getið, greiða ekki erfðafjárskatt.

- Advertisement -

Athugasemdir